Kerahasiaan Dzikir

Standar

Imam Ibnu Qayyim al jauziah ra Berwasiat mengenai Dzikir

1.Dzikir menjauhkan setan dan meghancurkan kekuatannya.

2.Dzikir mendatangkan keridhaan Allah.

3.Dzikir menjauhkan duka cita dari hati manusia.

4.Dzikir dapat mengembirakan hati.

5. Dzikir menguatkan badan dan meperindah sanubari.

6.Dzikir adalah cahaya hati dan wajah.

7.Dzikir adalah penarik rizki.

8.Orang yang berdzikir akan dipakaikan kepadanya pakaian kegagahan dan kemegahan, sehingga orang yang yang melihatnya akan merasa gentar dan damai.

9. Dzikir melahirkan cinta sejati kepada Allah swt. karena cinta merupakan ruh Islam, jiwa agama, dan sumber kejayaan dan kebahagiaan. Barangsiapa ingin mendapatkan cinta Ilahi, maka hendaklah ia berdzikir sebanyak-banyak nya, sebagaimana belajar dan mengulangi ilmu merupakan pintu ilmu, demikian pula Dzikirullah merupakan pintu cinta Ilahi.

10. Dzikir mendatangkan hakekat muraqabah dan muraqabah itu membawa seseorang kepada martabat ihsan. Dengan martabat ihsan seorang manusia dapat beribadah kepada Allah seolah ia melihat Allah inilah derajat terkhir para ahli sufi

11. Dzikir Dzikir membawa seseorang untuk menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada Allah. Dengan demikian lama kelamaan setiap urusan dan setiap keadaan akan dikembalikan kepada Allah dan Allah menjadi pelindung dan penolongnya.

12. dzikir membawa seseorang kepada taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allahu taala. Jika Dzikir bertambah banyak, maka dengan sendirinya ia bertambah dekat kepada Allah swt. Sebaliknya, jika ia bertambah lalai maka ia bertamah jauh dari Allah

13. Dzikir membukakan pintu ma’rifat kepada Allah swt.

14.Dzikir melahirkan keagungan dan kehebatan Allah swt. didalam hati seseorang dan melahirkan semangat untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

15. Dzikir menyebabkan seseorang diingat oleh Allah swt. seperti diisebutkan dalam alQuran.. “Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat pula kepadamu…..
(QS. al-Baqarah ayat 152).
Dan diterangkan pula didalam hadist “Barang siapa menginggat aku dalam hatinya, maka Aku menginggatnya dalalm hati-Ku”

16. Dzikir menghidupkan hati. Hafizh Ibnu Taimiyah rah. mengatakan bahwa pengaruh Dzikirullah untuk menghidupan hati adalah seperti pengaruh air terhadap kehidupan ikan.

17. Dzikir adalah santapan hati dan ruh. Apabila keduanya tida kmendapatkan santapan, maka bagaikan badan tidak mendapatkan makanan.

18. Dzikir membersihkan hati dari karat seperti disebutkan dalam hadist, bahwa sesuatu akan berkarat dan kotor. Sedangkan karat hati adalah kelalaian dan nafsu yanga tidak dapat dibersihkan kecuali dengan dzikir.

19. Dzikir dapat menghapuskan dosa dan maksiat.

20. Dzikir menghapuskan keraguan seseorang terhadapa Allah swt. Sebenarnya hati orang orang lalai itu diselubungi oleh keraguan dan kegelisahan terhadap Allah.

21. Apabila seorang hamba berdzikir, maka empat penjuru Arasy Ilahi akan berdzikir kepadanya

22. Barangsiapa ingat kepada Allah ketika senang, maka Allah akan menginggatnya ketika ia dalam kesusahan.

23. Dzikir melepaskan orang yang melakukannya dari adzab Allah swt

24. Dzikir menyebabkan turunnya sakinah dan para malaikat, mengelilinginya.

25. Majelis2 Dzikir adalah majelis para malaikat, sebaliknya majelis lalai majelis setan. Kini terserah masing2, majelis manakah yang disukai.

26. Majelis zikir adalah majelis para malaikat, sebaliknya majelis lalai adalah majelis setan.
ini terserah masing majelis manakah yg disukai dan yang akan disertainya.

27. Zikir menyebabkan orang yg melakukannya dimasukkan ke dalam golongan orang2 yg berbahagia dan demikian pula orang2 yang mendampinginya. Sebaliknya orang yg melalaikan zikir akan dicampakkan kedalam kecelakaan.

28 Orang yg suka berzikir akan dipelihara dari bencana dan penyesalan pada hari Kiamat. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits bahwa setiap mejelis yang tidak diisi dengan zikrullah akan mendatangkankerugian dan penyesalan pada hari kiamat..

29. Jika seseorang berzikir sambil menangis dalam keadan bersunyi diri, maka pada hari kiamat ia akan ditempatkan di bawah naungan Arasy Ilahi di mana pada hari itu manusia menjerit-jerit dan berteriak karena kepanasan yang sangat menyiksa.

30. Orang yg menyibukkan dirinya dengan berzikir, maka Allah akan mengaruniakan kepadanya lebih daripada orang yang memohon kepada-Nya. Dalam sebuah hadits disebutkan, Allah swt. berfirman ..
” Barangsiapa yg sibuk berzikir kepada-Ku sehingga tidak ada kesempatan berdoa kepada-Ku, maka Aku mengaruniakan kepadanya sesuatu yg lebih baik daripada yang Aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepada-Ku.”

31. Sungguhpun zikir merupakan ibadah yang ringan dan mudah, namun memiliki fadhilah dan keutamaan yang lebih besar daripada seluruh ibadah karena menggerakkan lidah itu lebih mudah daripada menggerakkan badan.

32.Zikir merupakan benih di dalam surga.

33. Nikmat yg dianugerahi Allah kepada oarang yg berzikir tidak diberikan melalui amalan2 lain.

34.Seseorang yg selalu berzikir secara istiqamah akan diselamatkan dari lupa diri yang menyebabkan kecelakaan dunia dan akhirat. karena melupakan diri sendiri berarti melupakan Allah dn bagi yang melupakan Allah akan dicampakkan dalam kerugian. Seseorang akan merasakan keamanan dan ketenangan apabila ia membasahi lidahnya dengan berzikir sehingga ia mencintai zikir sebagaimana orang yang sedang kehausan merindukan air, atau ia mencintai makanan ketika sedang lapar.Bahkan zikrullah lebih penting lagi karena tanpa zikir, maka ruh dan hati akan binasa.

35. Dengan zikir seseorang akan mencapai kemajuan dan kejayaan secara berkesinambungan, bahkan ketika ia sedang beristirahat atau berada di pasar, ketika ia sibuk menikmati kehidupan di dunia dalam keadaan sehat dan sakit.

36. Nur zikir senantiasa bersama oang yg berzikir baik di dunia maupun di alam kubur dan memimpin di titian shirath. Pendek kata ia tak berpisah dimanapun.
Diperingati oleh Allahu taala dalam alQuran “Dan apakah orang yang mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu ia berjalan di tengah manusia, akan sama halnya dengan orang yang berada dalam gelap gulita dan tidak mungkin keluar darinya (QS. al-An’am ayat 122)….Orang yang pertama ialah yang beriman kepada Allah yang hatinya bersinar cemerlang dengan cinta dan zikirnya.
sedangkan yang kedua ialah orang kosong dari sifat tersebut.
Nur adalah rahmat yang sangat agung, ia membawa kepada kemenangan.. Maka dengan mengikuti nur itu amal perbuatan seseorang akan bercahaya terang benderang, sehingga amal baiknya dibawa ke langit dan didapati padanya cahaya seperti cahaya matahari dan nur seperti itu akan terlihat pada wajahnya pada hari Kiamat

.

37. Zikir adalah intisari ilmu tasawuf, yang diamalkan oleh setiap ahli thariqat. Jika telah terbuka pintu zikir bagi seseorang berarti telah terbuka baginya jalan menuju Allah. Barangsiapa menuju kepada Allah niscaya ia akan mendapatkan segala yang dikehendakinya.karena tidak berkurang apapun pada khazanah Allah.

38. pada hati manusia ada satu bagian yang tidak subur kecuali dengan zikrullah. Apabila zikir telah menguasai hati, bukan hanya ia akan menyuburkan hatinya aja melainkan juga memberikan kehidupan yang makmur walaupun tidak berharta, memuliakannya walaupun ia tidak mempunyai pangkat, dan menjadikannya penguasa walaupun ia tidak mempunyai kerajaan. Sebaliknya bagi orang yang lalai terhadap zikir, akan dihinakan walaupun ia memiliki harta benda, keluarga ataupun kerajaan.

39. Zikir mempersatukan yang telah terpisah dan memisahkan yang telah bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yaitu hati manusia yg diselubungi oleh berbagai keraguan, dukacita, dan kegelisahan akan dijauhkan dan diganti dengan ketentraman dan ketenangan jiwa. Zikir membersih hati yang dikuasai oleh perbuatan keji.
Zikir memisahkan manusia dari godaan bala tentara setan. akhirat yang jauh akan didekatkan, sedangkan dunia yang dekat akan diajuhkan.

40. Zikir menggerakkan hati manusia yg tidur dan menyadarkannya dari kelalaian. Selama hati dan jiwa manusia sedang tidur, maka selama itu ia mengalami kerugian demi kerugian.

41. Zikir adalah sebuah pohon yang buahnya adalah marifat. Menurut istilah para ulama tasawuf, pohon itu menghasilkan bauah ahwal dan maqamat. Semakin banyak zikir semakin kukuh akar pohon itu, semakin kukuh akarnya semakin banyak buah yg dihasilkannya.

42. Zikir mendekatkan kepada Zat Yang Maha Suci. Sehingga ia selalu disertai-Nya, sebagaimana disebutkan dalam al Quran : “Sesungguhnya Allah bersama orang yang takwa dan orang yang berbuat kebaikan.”
(QS. an-Nahl ayat 128) Diterangkan dalam sebauh hadits qudsi : “Aku bersama hamba-Ku selama ia mengingat-Ku.”

Dalam sebuah hadits qudsi lainnya disebutkan bahwa
Allahu taala berfirman “Orang yang mengingat Aku adalah orang-Ku, Aku tidak menjauhkannya dari rahmat-Ku. jika mereka bertaubat dari dosa mereka, maka aku menjadi kekasih bagi mereka tetapi sebaliknya jia mereka tidak bertaubat maka Aku menjadi juru rawat bagi mereka, lalu Aku mencampakkan mereka kedalam kancah penderitaan supaya Aku membersihkan mereka dari dosa-dosa.” Penyertaan Allah yg dapat dicapai dengan terus-menerus berzikir adalah penyertaan yang tidak ada bandingannya. hakekatnya tidak dapat dilukiskan dengan kata2, karena kenikmatan dalam arti yg sesungguhnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah mencapainya.

43. Pahala zikir sebanding dengan memerdekakan hamba sahaya, sebanding dengan membelanjakan harta, dan sebanding dengan berjuang di jalan Allah.

44. Yang paling mulia diantara orang yang bertakwa di sisi Allah ialah yang selalu sibuk dengan berzikir karena hasil takwa adalah surga dan hasil zikir adalah peyertaan Allah swt.

45. Pada hati manusia ada semacam kekerasan yang tidak dapat berubah menjadi lembut kecuali dengan berzikir.

46. Zikir adalah obat bagi penyakit hati..

47. Zikir adalah sumber persahabatan dengan Allah, sebaliknya lalai adalah sumber permusuhan dengan Allah..

48.Tidak ada yang menambah nikmat Allah dan menyelamatkan dari adzab-Nya kecuali zikrullah.

49. Allah akan menurukan rahmat-Nya kepada orang yang berzikir dan para malaikat mendoakan mereka.

50. Allah swt membanggakan orang yang berzikir di hadapan para malaikat.

52. orang yg selalu berzikir, ia akan memasuki surga sambil tersenyum.

53. Segala amal telah ditetapkan semata-mata untuk zikrullah

54. Amalan paling afdhal adalah amal yang disertai dengan zikir sebanyak2nya. Puasa yang afdhal adalah puasa yang disertai dengan zikir sebanyak2nya.

55.Zikir merupakan pendorong bagi ibadah2 yang lain. Dengan memperbanyak zikir, ibadah2 menjadi mudah dan dilakukan dengan senang hati. Dengan zikir akan terasa kenikmatan ibadah, sehingga segala keberatan an kesukarannya tidak akan terasa.

56. Dengan zikir kesukaran akan diubah menjadi kesenangan. Setiap beban menjadi ringan dan semua bencana akan dilenyapkan.

57. Dengan zikir semua ketakutan dan kebimbangan akan dihindarkan. Zikrullah mempunyai kekuatan untuk melahirkan ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Zikir memberikan kesan yang sangat dalam, semakin banyak berzikir akan semakin terasa ketentraman dan hilang segala ketakutan.

58.Di akhirat nanti, setiap amalan akan saling berlomba satu sama lain, dan dalam perlombaan itu nampak di paling depan adalah orang ahli berzikir. “Apabila amal perbuatan manusia diganjar pada hari kiamat maka sebagian besar manusia akan menyesal sambil berkata “Alangkah baiknya jika dahulu aku memperbanyak amal yang paling ringan yaitu zikir”

59. ahli zikir telah membenarkan Allah swt, sedangkan orang yg membenarkan Allah tidak akan dibangkitkan bersama dengan orang yang mendustakan-Nya. Apabila seorang hamba mengucapkan Laa ilaaha illallaah, Allaahu Akbar, maka Allah Ta’ala berfirman, “Benarlah ucapan hamba-Ku, tiada Tuhan melainkan Aku dan Aku Maha Besar.”

60. Zikir adalah perisai dari neraka jahanam. Jika seseorang dimasukkan ke dalam neraka karena amal buruknya, maka zikir akan menjadi perisai untuk melindungi dirinya. semakin banyak zikir ilakukan semakin kuatlah perisai itu.

61. Jika seseorang berzikir diatas sebuah gunung ataupun di tanah datar, maka tempat itu akan merasa amat bangga. Di dalam sebuah hadits isebutkan, “Gunung saling bertanya satu sama lain, “Adakah pada hari ini orang yang berzikir yang berlalu di atasmu?” Jika diberitahukan, “Ya, ada.” Maka ia merasa sangat bangga dan sangat gembira.

62 Dengan memperbanyak zikir seseorang dapat terlepas dari sifat munafik.
Dalam menerangkan orang yg munafik, Allah swt. berfirman : “Mereka tidak mengingat Allah
kecuali sedikit.” [QS. an-Nisa : 142]. Ka’ab Akhbar ra. berkata, “Barangsiapa berzikir sebanyak2nya, maka ia terpelihara dari kemunafikan.”

63. Jika zikir dibandingkan dengan amal yang lain, maka zikir mengandung kenikmatan yg tidak didapati pada amal lainnya. Seandainya zikir tidak memiliki fadhilah sekalipun, maka kenikmatan berzikir saja sudah sangan mencukupi.
Malik bin Dinar rah.a berkata, “Tidak ada kenikmatan yang dirasakan seseorang melebihi kenikmatan berzikir.”

64. Wajah orang yang selalu berzikir akan nampak penuh kegembiraan di dunia dan di akherat cahaya wajahnya akan terlihat.

65. Selama lidah sibuk dengan zikir, selama itu lidah terpelihara dari perkataan yang sia-sia, dusta, mengumpat dan sebagai nya .Karena lidah tidak bisa diam. Maka jika tidak digunakan untuk zikir akan digunakan untuk pembicaraan sia-sia. Demikan pula hati, jika tidak sibuk dengan mencintai sang Khaliq, maka ia akan sibuk mencintai makhluk.

66. Setan adalah musuh utama manusia, ia akan berusaha menggoda manusia agar berada dalam kegelisahan dan kegundahan dengan berbagai cara dan dari segenap penjuru. Apabila musuh manusia yakni setan selalu mengelilingi dan berlomba ingin membinasakannya, maka tidak ada cara lain untuk menghindarinya kecuali zikrullah

Cukuplah apa yang telah diterangkan diatas. Bagi mereka yang mendapatkan Taufik-Nya, tentu mereka dapat mengamalkannya, tetapi bagi mereka yg tidak mendapat taufik-Nya, beribu-ribu fadhilah pun tidak akan memberikan faedah sama sekali…”….Dan tidaklah ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Kepada Allah aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali (QS. Hud :88)

Rasulullah bersabda : “Jika ada seseorang yang memiliki uang ditempatnya, ia membagikannya (dijalan Allah), dan seorang lagi sibuk dengan berzikir kepada Allah, maka orang yang berzikir kepada Allah itu lebih utama.” (HR. Thabrani)

Yaa robbi yaa rasulullah bimbinglah kami agar selalu berdzikir mengingat MU..(amin)

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Iklan

22 responses »

 1. …Yaa robbi yaa rasulullah bimbinglah kami agar selalu berdzikir mengingat MU….Amin yaa Allah yaa Robbal ‘Alamin…

 2. Assalamualaikum

  Absen siang
  mohon izin menyimak dan memahami
  mohon doa dan bimbingannya Yaa Mursyid semoga kami Istiqomah

  Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad

 3. Assallamuallaikum Abang Atok,
  Mohon Ijin Menyimak

  Salam barokah nur muhammad buat Saudaraku semua

 4. ijin nyemak dibelakang…
  robbitubillahirobba wabil islamidina wabilmuhammadinnabiya warrosulla robbi zidni ilma warzukni fahma amien

 5. nyimak diblakang bhayu.
  subhaanallah,
  semoga Alloh membimbing kita untuk slalu mengingatNya.

 6. Assalamu’alaikum wr.wb
  Bang atok salam salim (cium tangan)

  Mohon izin nyimak & doa restunya n bimbingannya
  Semoga selalu ingat ALLAH

  Salam ta’dzim salam salim
  All anggota KDB

  Allahuma sholiala sayyidina Muhammadin waalaalalihi
  Sayyidina muhammad
  Salam barokah nur muhammad

 7. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad…

 8. Assalamualaikum

  ikut nyimak
  salim sungkem ya guru.
  Salam salim penu kasih kerabat kdb.
  )))senyum(((

 9. Assalamu’alaikum wr wb.
  Terimakasih saya kepada mursyid utama yang telah memberikan bimbingan selama ini. terimakasih kepada mursyid utama telah menunjukkan jalan ke rumah saudara 9 saya.
  sekali lagi terimakasih.

  Allohumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad.
  Allohumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad.
  Allohumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad.

 10. “Sesungguhnya hari Jum’at adalah sayyidul ayyam (hari yang paling mulia) dan hari yang paling besar di sisi Allah bahkan lebih besar dari hari raya Idul Adha dan Idul Fitri.
  Pada hari itu terdapat lima peristiwa…..
  Pada hari Jum’at Nabi Adam diciptakan, diturunkan ke bumi serta diwafatkan.
  Pada hari itu terdapat waktu yang hanya sesaat, dan barangsiapa pada saat itu berdoa kepada Allah niscaya doanya akan dikabulkan  selama tidak meminta sesuatu yang diharamkan dan tidak akan terjadi kiamat melainkan pada hari Jum’at. 
  Pada hari itu  tidaklah malaikat yang dekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung dan lautan, melainkan semuanya merindukan datangnya hari Jum’at”  (HR. Ibnu Majah)Pada hari itu ada saat dikabulkannya do’a. Yaitu saat dimana Allah akan memberikan apa saja yang diminta oleh hamba-Nya yang muslim.“Sesungguhnya pada hari Jumat ada waktu yang apabila seorang muslim shalat bertepatan dengannya lalu ia meminta kepada Allah maka akan dikabulkan permintaanya dan Rasullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu itu sebentar. (HR.Bukhari dan Muslim)
  Shalat Jum’at merupakan keistimewaan yang paling agung untuk hari ini.
  imam Ibnu al-Qayyim mengatakan “Keistimewaan yang ketiga adalah: shalat Jum’at, salah satu kewajiban yang amat penting dalam Islam dan merupakan salah satu momen besar berkumpulnya kaum muslimin, lebih besar dari momen-momen yang lainnya kecuali momen ‘Arafah. Orang yang meninggalkannya karena menganggap enteng dan malas-malasan, Allah akan mencap dan menutup hatinya, dan dekatnya penghuni sorga pada hari kiamat dari Allah Subhanahu Wata’ala, dan kemenangan mereka untuk datang pada yaumul mazid tergantung kepada dekatnya orang tersebut pada hari Jum’at dari Imam serta kesegeraan datangnya ke masjid.”“Siapa yang mandi pada hari Jum’at, kemudian bersegera berangkat menuju masjid, dan menempati shaf terdepan kemudian dia diam, maka setiap langkah yang dia ayunkan mendapat pahala puasa dan shalat selama satu tahun, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah”.

  (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan, dinyatakan shahih oleh Ibnu Huzaimah)

  Marhaban yaa yaumul jum’ah , marhaban yaa sayyidul ayyam
  (senyum)

 11. Assalamualaikum.;wr wb
  Absen…
  @atok-salim salm hormat guru yg telah ikhlas dan penuh perhatian pada setiap anak didiknya sehingga sllu mengingatkan akan kelalaian kami dg cinta dan kasih sayang dan penuh kelembutan…dan sllu memiliki makna disetiap kata…( jujur malu rasa hati ini guru .saat terima sms dari guru .) sekali lagi terima kasih banyak atas kasih sayang dan perhatian yg dalam kpd kami yg bodoh ini.

  @lembah dienggankan
  @pranbali
  @intingan
  @bhayu
  @repati ugau
  @eric sagita
  @unggal
  @wanbiz
  @sang begawan
  @denyanto
  @palui
  @abdl haris
  @pisau tumpul
  @wisanggeni.
  dll maaf yg tidak bisa sy sebut setu demi satu salam barokah nur muhammad.

  Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ‘ala ali sayyidina muhammad…

 12. Assalamualaikum.;wr wb
  Absen…
  @atok-salim salm hormat guru yg telah ikhlas dan penuh perhatian pada setiap anak didiknya sehingga sllu mengingatkan akan kelalaian kami dg cinta dan kasih sayang dan penuh kelembutan…dan sllu memiliki makna disetiap kata…( jujur malu rasa hati ini guru .saat terima sms dari guru .) sekali lagi terima kasih banyak atas kasih sayang dan perhatian yg dalam kpd kami yg bodoh ini.

  @lembah dienggankan
  @pranbali
  @intingan
  @bhayu
  @repati ugau
  @eric sagita
  @unggal
  @wanbiz
  @sang begawan
  @denyanto
  @palui
  @abdl haris
  @pisau tumpul
  @wisanggeni.
  dll maaf yg tidak bisa sy sebut setu demi satu salam barokah nur muhammad.

  Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ‘ala ali sayyidina muhammad….

 13. ◘Assalamu’alaikum wr.wb
  ◘Bang atok salam salim (cium tangan)
  ◘Terima kasih banyak2
  ◘Bang Palui
  ◘Bang dimas yudie
  ◘Bang Maulana
  ◘Bang Sang Begawan
  ◘Bang Wanbiz
  ◘Bang andri
  ◘Salam ta’dzim salam salim
  ◘All anggota KDB


  ◘Allahuma sholiala sayyidina

  ◘Muhammadin waalaalalihi

  ◘Sayyidina muhammad

  ◘Salam barokah nur muhammad

  ♠◘◘◘◘◘◘◘◘♠SENYUM♠◘◘◘◘◘◘◘◘♠

 14. Dari Umar Ibnul-Khattab r.a, Beliau berkata .. Sedang kami duduk di dalam majelis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba mucul di dalam majelis itu seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berambut terlalu hitam, tiada kesan bahawa ia seorang musafir, dan tiada antara kami yang mengenalinya, lalu duduk ia bersama Rasulullah SAW, dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha Rasulullah SAW, lalu berkata …(pemuda ) Khabarkan aku tentang Islam ?.. (Rasulullah) Islam, yaitu hendaklah mengucap syahadat – bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta’ala dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan hendaklah bersembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah apabila mampu. (pemuda) Benar katamu. ( Berkata Umar r.a) Kami merasa heran kepada tingkah laku sipemuda itu, dia yang bertanya dan dia pula yang mengiyakannya (pemuda) Kabarkanlah kepada kami tentang Iman ? (Rasulullah) Hendaklah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-RasulNya, Hari Akhirat dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir Allah yang baikNya atau yang burukNya. (pemuda) Benar katamu ! Kabarkanlah kepadaku tentang Ihsan ? (Rasulullah ) Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatNya sesungguhnya Allahu taala senantiasa melihat engkau. (pemuda) Kabarkan padaku tentang hari kiamat ?. .(Rasulullah) Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. (pemuda) Kabarkan padaku tentang tanda-tandanya ? (Rasulullah) Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri ; Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, pengembala kambing ( berbangga ) membina bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian bergegas keluar sipemuda itu dari majelis tersebut . (Rasulullah). Tahukan anda wahai Umar siapakah pemuda yang bertanya tadi ? (Umar Al-Khattab) Allahu taala dan RasulNya yang Maha mengetahui. (Rasulullah) Itulah Jibril a.s yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran agama kamu.

  Shollu ala nabiy…

  Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

 15. assalamu alaikum warahmatullahi wa barakaatuh,,,,
  salam takzim sentiasa guru,,,,
  slam erat ukhuwah teruntuk kakanda2quh 🙂
  ijin absen sambil mengulang pelajaran,,,,

  allohumma solli alaa sayyidina muhammad wa alaa ali sayyidina muhammad,,,,,

Salam Barokah Nur Muhammad

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s